Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Hrnčiarska Ves » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 18
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Dodávateľ IČO Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum podpísania zmluvy
16/2018M&M Brothers, s.r.o. , Hlavné námestie 30/11, Rimavská Sobota 36761486Maduar & Ivanna Bagováspolupráca pri kultúrno-technickom zabezpečení podujatia 940,00 €27.6.2018
15/2018Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves00318787Darovacia zmluva č. 1819/2018poskytnutie peňažného daru darcom v prospech obdarovaného50,00 €14.5.2018
14/2018WEBY GROUP s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen36046884Zmluva o spracúvaní osobných údajov spracúvanie osobných údajov0,00 €24.5.2018
5-2018Ján Národa , Pondelok 87 , Hrnčiarska Ves662018Zmluva o výpožičke č. 5/2018 - Ján NárodaPrenájom spoločenskej miestnosti na rodinnú oslavu 70,00 €6.6.2018
4-2018Zmluva o výpožičke č. 4/2018 - Marta Horváthovánájom spoločenskej miestnosti na rodinnú oslavu40,00 €17.5.2018
13/2018BBSK, Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica37828100Kúpna zmluva č. 80/2018/ODDSMCIKúpa cesty od mosta na hlavnej po most pri Parobekovcoch1,00 €9.4.2018
12/2018Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár00316342Zmluva č. 5/2018 o poskytnutí dotácie CVČ Poltárdotácia na žiaka v počte 4 žiakov celkove na rok 370,36 €18.4.2018
11/2018Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves00318787Zmluva o výpožičke 3-2018 Bodnárprenájom spoločenskej miestnosti na kar30,00 €9.4.2018
10/2018Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves00318787Zmluva o výpožičke 2-2018 Brandováprenájom spoločenskej miestnosti na rodinnú oslavu40,00 €3.4.2018
9/2018Ján Kožiak a Jana Kožiaková, Veľká Suchá 52, 98013 Hrnčiarska Ves22446611Kúpna zmluva Kožiakkúpa pozemku v KU Pondelok4 000,00 €8.3.2018
8/2018EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava00687022Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTECKaždoročná nestranná kontrola stavu telocvične 230,00 €13.2.2018
7/2018Mirka Kýpeťová, Podhorská 597, 98701 Poltár03030303Príkazná zmluva Kýpeťová fašiangy 2018Kultúrne vystúpenie na akcii Fašiangová zabíjačka 201860,00 €10.2.2018
6/2018Gejza Šereš, Veľká Suchá 46, 980 13 Hrnčiarska Ves097469Príkazná zmluva Šereš fašiangy 2018Kultúrne vystúpenie na akcii Fašiangová zabíjačka 201880,00 €10.2.2018
5/2018Slovenský zväz zdravotne postihnuutých, ZO, Sušany, 98012 Sušany542187Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 Slovenský zväz zdravotne postihnutýchPoskytnutie dotácie na činnosť 200,00 €5.2.2018
4/2018Jednota dôchodcov Slovenska, ZO, Hrnčiarska Ves, 98013 Hrnčiarska Ves0000004Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 Jednota dôchodcovPoskytnutie dotácie na činnosť 500,00 €5.2.2018
Položky 1-15 z 18
Zmluvy » subjekt: Obec Hrnčiarska Ves » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 53
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Dodávateľ IČO Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum podpísania zmluvy
52/2017BBSK, Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica37828100Zmluva o budúcej kúpnej zmluve BBSKPredaj cesty III/2720 Veľká Suchá - České Brezovo v dĺžke 0,520 km1,00 €27.12.2017
50/2017Mária Senková rod. Ďurišková53698741Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľností v KÚ Pondelok zapísané na LV č. 701 ako parcely registra E p.č. 1162 TTP o výmere 466 m2 722,90 €13.12.2017
49/2017Marek Zigo, Pavel Almáši, Elena Meká4446597Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľností v KÚ Pondelok zapísané na LV č. 711 ako parcely registra E p.č. 1162 TTP o výmere 932 m2 605,80 €7.12.2017
47/2017Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves00318787Zmluva o výpožičke č. 19/2017Prenájom spoločenskej miestnosti - rodinná oslava40,00 €4.12.2017
46/2017Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves00318787Zmluva o výpožičke č. 18/2017Prenájom spoločenskej miestnosti - rodinná oslava40,00 €23.11.2017
51/2017FIBOS s.r.o., Malohontská 3/23, 97901 Rimavská Sobota36639214Zmluva o vypracovaní žiadosti o dotáciuKamerový systém Hrnčiarska Ves - prevencia kriminality 600,00 €20.11.2017
45/2017Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves00318787Zmluva o výpožičke č. 17/2017Prenájom spoločenskej miestnosti na rodinnú oslavu40,00 €27.10.2017
44/2017Ing. Oľga Cilíková PhD, Radvanská 4, 974 05 Banská Bystrica30231363Zmluva o poskytovaní auditórskych služiebAudit účtovnej závierky, súladu výročnej správy, konsolidovanej závierky 800,00 €24.10.2017
43/2017Gejza Šereš, Veľká Suchá 46, 980 13 Hrnčiarska Ves097469Príkazná zmluvaKultúrne vystúpenie na akcii Mesiac úcty k starším40,00 €22.10.2017
42/2017Vladimír Sihelský, č.d. 87, 985 03 České Brezovo191976Príkazná zmluvaKultúrne vystúpenie na akcii Mesiac úcty k starším40,00 €22.10.2017
41/2017Juraj Matiaš, Venevská 768/12, 990 01 Veľký Krtíš536668Príkazná zmluvaKultúrne vystúpenie na akcii Mesiac úcty k starším 130,00 €22.10.2017
08/10/2017SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 980401 Lučenec36622796Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 08-10-2017 SvomaChodník v Hrnčiarskej Vsi48 109,02 €4.10.2017
48/2017Jaroslav Ďurove, Marta Slivková, Ján Parobek, Emília Parobeková, Mgr. Milica Jozafová4159872Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľností v KÚ Pondelok zapísané na LV č. 600 ako parcely registra E p.č. 1162 TTP o výmere 1398 m2 908,70 €29.9.2017
40/2017OZ Priatelia histórie Novohradu, Hradište 23, 98525 Hradište50650432Zmluva o poskytnutí dotácie OZ Priatelia histórie Novohradu10 ks zborníka s názvom Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 201750,00 €21.9.2017
39/2017Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves00318787Zmluva o výpožičke č. 16/2017Prenájom spoločenskej miestnosti na rodinnú oslavu40,00 €25.9.2017
Položky 1-15 z 53
Zmluvy » subjekt: Obec Hrnčiarska Ves » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 74
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
16/2018M&M Brothers, s.r.o. , Hlavné námestie 30/11, Rimavská Sobota Maduar & Ivanna Bagováspolupráca pri kultúrno-technickom zabezpečení podujatia 940,00 €21.7.201821.7.2018
15/2018Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska VesDarovacia zmluva č. 1819/2018poskytnutie peňažného daru darcom v prospech obdarovaného50,00 €14.5.2018nestanovený
14/2018WEBY GROUP s.r.o., Nižovec 2a, 96001 ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajov spracúvanie osobných údajov0,00 €24.5.2018nestanovený
5-2018Ján Národa , Pondelok 87 , Hrnčiarska VesZmluva o výpožičke č. 5/2018 - Ján NárodaPrenájom spoločenskej miestnosti na rodinnú oslavu 70,00 €9.6.20189.6.2018
4-2018Zmluva o výpožičke č. 4/2018 - Marta Horváthovánájom spoločenskej miestnosti na rodinnú oslavu40,00 €18.5.2018nestanovený
13/2018BBSK, Nám. SNP 23, 97401 Banská BystricaKúpna zmluva č. 80/2018/ODDSMCIKúpa cesty od mosta na hlavnej po most pri Parobekovcoch1,00 €11.4.2018nestanovený
12/2018Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 PoltárZmluva č. 5/2018 o poskytnutí dotácie CVČ Poltárdotácia na žiaka v počte 4 žiakov celkove na rok 370,36 €20.4.2018nestanovený
11/2018Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska VesZmluva o výpožičke 3-2018 Bodnárprenájom spoločenskej miestnosti na kar30,00 €9.4.2018nestanovený
10/2018Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska VesZmluva o výpožičke 2-2018 Brandováprenájom spoločenskej miestnosti na rodinnú oslavu40,00 €5.4.201810.5.2018
9/2018Ján Kožiak a Jana Kožiaková, Veľká Suchá 52, 98013 Hrnčiarska VesKúpna zmluva Kožiakkúpa pozemku v KU Pondelok4 000,00 €9.3.2018nestanovený
8/2018EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 BratislavaZmluva o kontrolnej činnosti EKOTECKaždoročná nestranná kontrola stavu telocvične 230,00 €15.2.2018nestanovený
7/2018Mirka Kýpeťová, Podhorská 597, 98701 PoltárPríkazná zmluva Kýpeťová fašiangy 2018Kultúrne vystúpenie na akcii Fašiangová zabíjačka 201860,00 €13.2.2018nestanovený
6/2018Gejza Šereš, Veľká Suchá 46, 980 13 Hrnčiarska VesPríkazná zmluva Šereš fašiangy 2018Kultúrne vystúpenie na akcii Fašiangová zabíjačka 201880,00 €13.2.2018nestanovený
5/2018Slovenský zväz zdravotne postihnuutých, ZO, Sušany, 98012 SušanyZmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 Slovenský zväz zdravotne postihnutýchPoskytnutie dotácie na činnosť 200,00 €10.2.2018nestanovený
4/2018Jednota dôchodcov Slovenska, ZO, Hrnčiarska Ves, 98013 Hrnčiarska VesZmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 Jednota dôchodcovPoskytnutie dotácie na činnosť 500,00 €7.2.2018nestanovený
Položky 1-15 z 74
ÚvodÚvodná stránka