Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ


Pozvánka na zasadanie 16.4.2018

Pozvánka na 23 zasadnutie OZ v Hrnčiarskej Vsi

Pozvánka na 23. zasadnutie OZ v Hrnčiarskej Vsi konané dňa 16.4.2018

                                                            Obec Hrnčiarska Ves                                         

                                                  Pondelok 87, 980 13 Hrnčiarska Ves

 

                                                                 P O Z V Á N K A

 

                                                     V súlade so zákonom 369/90 Zb.

                                                                  z v o l á v a m


                                             dňa 16. apríla 2018, v pondelok  o 17:00 hod

do spoločenskej miestnosti Obecného úradu na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

 

1.                   Otvorenie

2.                   Určenie overovateľov zápisnice

3.                   Kontrola uznesení z 22.  zasadnutia OZ                

4.                   Rôzne

5.                   Diskusia

6.                   Záver

 


                                                                                                         Ján Melicher
                                                                                                         starosta obce

ÚvodÚvodná stránka