Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 22. zasadnutie OZ v Hrnčiarskej VsiVytlačiť
 

Obec Hrnčiarska Ves

Pondelok 87, 980 13 Hrnčiarska Ves

POZVANKA

v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
z v o l á v a m

dňa 16.4.2018 v pondelok o 17:00 hod

do spoločenskej miestnosti v Hrnčiarskej Vsi na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva s
nasledovným programom:

 

1.                   Otvorenie

2.                   Určenie overovateľov zápisnice

3.                   Kontrola uznesení z 22.  zasadnutia OZ

4.                   Rôzne

5.                   Diskusia

6.                   Záver

 

                                                                                                    Ján Melicher

                                                                                                    starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka