Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Demografia

Vývoj počtu obyvateľstva obce Hrnčiarska Ves

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016
925 941 950 973 925 993 989 994 995 976 986 990 978


Zdroj: ŠÚ SR
Počet obyvateľov sa za posledných 13 rokov výrazne nezmenil. Ročné odchýlky spôsobili odsťahovanie a prisťahovanie obyvateľstva. Najviac kolíše v rokoch 2005, 2006, 2007, kde sa medziročný rozdiel pohybuje od -48 aţ po +68 obyvateľov. Po tomto období sa počet obyvateľstva ustálil.


V období od 2009 do 2013 roku bol prirodzený prírastok v kladných hodnotách, najvyššia hodnota je 15 narodených v roku 2011. V rovnakom roku sa prisťahovalo aţ 27 obyvateľov, ale počet vysťahovaných je pomerne rovnaký v kaţdom roku, priemerne 16 obyvateľov ročne. Príčinami odsťahovania je migrácia za prácou a rodinné dôvody.

Zdroj: ŠÚ SR, RegDat

Bilancia pohybu obyvateľstva obce Hrnčiarska Ves

  2009 2010 2011 2012 2013
živonarodení 16 18 21 10 13
zomrelí 9 9 6 6 3
prirodzený prírastok 7 9 15 4 10
prisťahovaní 12 11 27 12 11
vysťahovaní 14 19 19 13 17
migračné saldo -2 -8 8 -1 -6
celkový prírastok 5 1 23 3 4

 

Štruktúra obyvateľstva obce Hrnčiarska Ves podľa produktívnosti

  Predproduktívny vek (0-14) Produktívny vek (15-54Ž,15-59M) Poproduktívny vek (55+Ž,60+M) Celkom Index starnutia
2003 190 570 181 941 95,26
2008 205 599 185 989 90,24
2011 201 555 220 976 109,45
2012 198 584 204 986 103,03

 

Štruktúra podľa národnosti

  slovenská maďarská rómska česká ostatné
2001 896 5 34 6 5
2011 850 8 18 5 95

 

Štruktúra podľa vierovyznania

  rímskokatolícka cirkev evanjelická cirkev a.v. bez vyznania ostatné vierovyznania
2001 723 98 79 25
2011 687 87 61 141

 


 
ÚvodÚvodná stránka