Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Hrnčiarska Ves » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 31
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Dodávateľ IČO Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum podpísania zmluvy
12-2018Marta Horváthová , Veľká Suchá 222Zmluva o výpožičke č. 12/2018 Marta HorváthováPrenájom kultúrneho domu20,00 €31.12.2018
18-2018Ing. Ondrej GorásKúpna zmluvakúpa nákladného motorového vozidla - MULTICARA2 000,00 €26.11.2018
22/2018TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava46919805Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov spracovanie osobných údajov0,00 €24.9.2018
11-2018Jaroslav Parobek , Hrnčiarska Ves, Pondelok 1042692018Zmluva o výpožičke č. 11/2018 - Jaroslav ParobekPrenájom spoločenskej miestnosti na rodinnú oslavu 70,00 €26.9.2018
21/2018JULMEX SK s.r.o., Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobotazmluva o dielo rekonštrukcia miestnej komunikácie asfaltovaním0,00 €24.9.2018
20/2018JULMEX SK s.r.o., Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota46437495zmluva o dielo rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 31 028,40 €24.9.2018
10-2018Anna Peržeľová Bratislava Zmluva o výpožičke č. 10/2018 Anna PeržeľováPrenájom spoločenskej miestnosti na rodinnú oslavu 40,00 €25.9.2018
19/2018Ing. Oľga Ciliková , PhD, Oslobodenia 19 , 976 13 , Slovenská Ľupča30231353zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovej závierky a overenie výročnej správy za rok 2018 800,00 €24.9.2018
9-2018Jozef Kyzek , Poltár prenájom spoločenskej miestnosti - Jozef Kyzek Prenájom spoločenskej miestnosti na rodinnú oslavu 40,00 €19.9.2018
18/2018BABIMPEX s.r.o , Malohontská 1547/7, Rimavská Sobota 9790151 300 184Mandátna zmluva rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov  200,00 €31.8.2018
8-2018Vladimír Žigmund , Pondelok 95 , Hrnčiarska Ves 980132672018prenájom nebytových priestorov kultúrny dom - Žigmundrodinná akcia - kar40,00 €25.7.2018
6-2018Elena Farbiaková , Pondelok 185 Hrnčiarska Ves 98013prenájom spoločenskej miestnosti- Farbiakovárodinná akcia - kar30,00 €17.7.2018
17/2018SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 980401 Lučenec36622796zmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 12/07/2018rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Hrnčiarska ves9 967,02 €12.7.2018
16/2018M&M Brothers, s.r.o. , Hlavné námestie 30/11, Rimavská Sobota 36761486Maduar & Ivanna Bagováspolupráca pri kultúrno-technickom zabezpečení podujatia 940,00 €27.6.2018
15/2018Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves00318787Darovacia zmluva č. 1819/2018poskytnutie peňažného daru darcom v prospech obdarovaného50,00 €14.5.2018
Položky 1-15 z 31
Zmluvy » subjekt: Obec Hrnčiarska Ves » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 53
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Dodávateľ IČO Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum podpísania zmluvy
52/2017BBSK, Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica37828100Zmluva o budúcej kúpnej zmluve BBSKPredaj cesty III/2720 Veľká Suchá - České Brezovo v dĺžke 0,520 km1,00 €27.12.2017
50/2017Mária Senková rod. Ďurišková53698741Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľností v KÚ Pondelok zapísané na LV č. 701 ako parcely registra E p.č. 1162 TTP o výmere 466 m2 722,90 €13.12.2017
49/2017Marek Zigo, Pavel Almáši, Elena Meká4446597Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľností v KÚ Pondelok zapísané na LV č. 711 ako parcely registra E p.č. 1162 TTP o výmere 932 m2 605,80 €7.12.2017
47/2017Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves00318787Zmluva o výpožičke č. 19/2017Prenájom spoločenskej miestnosti - rodinná oslava40,00 €4.12.2017
46/2017Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves00318787Zmluva o výpožičke č. 18/2017Prenájom spoločenskej miestnosti - rodinná oslava40,00 €23.11.2017
51/2017FIBOS s.r.o., Malohontská 3/23, 97901 Rimavská Sobota36639214Zmluva o vypracovaní žiadosti o dotáciuKamerový systém Hrnčiarska Ves - prevencia kriminality 600,00 €20.11.2017
45/2017Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves00318787Zmluva o výpožičke č. 17/2017Prenájom spoločenskej miestnosti na rodinnú oslavu40,00 €27.10.2017
44/2017Ing. Oľga Cilíková PhD, Radvanská 4, 974 05 Banská Bystrica30231363Zmluva o poskytovaní auditórskych služiebAudit účtovnej závierky, súladu výročnej správy, konsolidovanej závierky 800,00 €24.10.2017
43/2017Gejza Šereš, Veľká Suchá 46, 980 13 Hrnčiarska Ves097469Príkazná zmluvaKultúrne vystúpenie na akcii Mesiac úcty k starším40,00 €22.10.2017
42/2017Vladimír Sihelský, č.d. 87, 985 03 České Brezovo191976Príkazná zmluvaKultúrne vystúpenie na akcii Mesiac úcty k starším40,00 €22.10.2017
41/2017Juraj Matiaš, Venevská 768/12, 990 01 Veľký Krtíš536668Príkazná zmluvaKultúrne vystúpenie na akcii Mesiac úcty k starším 130,00 €22.10.2017
08/10/2017SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 980401 Lučenec36622796Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 08-10-2017 SvomaChodník v Hrnčiarskej Vsi48 109,02 €4.10.2017
48/2017Jaroslav Ďurove, Marta Slivková, Ján Parobek, Emília Parobeková, Mgr. Milica Jozafová4159872Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľností v KÚ Pondelok zapísané na LV č. 600 ako parcely registra E p.č. 1162 TTP o výmere 1398 m2 908,70 €29.9.2017
40/2017OZ Priatelia histórie Novohradu, Hradište 23, 98525 Hradište50650432Zmluva o poskytnutí dotácie OZ Priatelia histórie Novohradu10 ks zborníka s názvom Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 201750,00 €21.9.2017
39/2017Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves00318787Zmluva o výpožičke č. 16/2017Prenájom spoločenskej miestnosti na rodinnú oslavu40,00 €25.9.2017
Položky 1-15 z 53
Zmluvy » subjekt: Obec Hrnčiarska Ves » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:23/2019
Zmluvná strana 1:Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves
Zmluvná strana 1 IČO:00318787
Zmluvná strana 2:Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Zmluvná strana 2 IČO:00316342
Názov:Zmluva č.5/2019 o poskytnutí dotácie
Predmet:poskytnutie dotácie
Cena *: 170,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:3.7.2019
Dátum zverejnenia zmluvy:3.7.2019
Dátum účinnosti zmluvy:4.7.2019
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2019
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Ján Melicher
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka