Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ


Zasadanie zo dňa 24.11.2016

Zasadnutie OZ 24.11.2016

                                                              Obec Hrnčiarska Ves                                         

                                                  Pondelok 87, 980 13 Hrnčiarska Ves

 

                                                     P O Z V Á N K A

 

                                                      V súlade so zákonom 369/90 Zb.

                                                                  z v o l á v a m


                                             dňa 24. novembra 2016, vo štvrtok  o 17:00 hod

v zasadačke Obecného úradu na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

 

1.                   Otvorenie

2.                   Určenie overovateľov zápisnice

3.                   Kontrola uznesení z 13.  zasadnutia OZ

4.                   Všeobecné záväzné nariadenia OZ

4.                   Záverečný účet obce za rok 2015

5.                   Zmena rozpočtu obce, rozpočtovým opatrením č. 5

6.                   Správa o činnosti obecného úradu

7.                   Rôzne

8.                   Diskusia

9.                   Záver

 


                                                                                                         Ján Melicher
                                                                                                         starosta obce

ÚvodÚvodná stránka